Psychiatra

Psychiatria jest gałęzią medycyny, której przedmiotem są szeroko rozumiane zaburzenia psychiczne człowieka. Podstawową różnicą pomiędzy psychiatrą, a psychologiem jest to, że ten pierwszy posiada ogólne wykształcenie medyczne – jest lekarzem specjalizującym się w kwestiach związanych ze zdrowiem psychicznym.

Fobia społeczna

Fobia społeczna jest jednym z poważniejszych zaburzeń lękowych. Schorzenie to ma charakter przewlekły, ale potencjalnie uważa się je za wyleczalne. Chociaż zaburzenie to, jest trzecim co do częstości występowania w populacji ogólnej, po depresji i uzależnieniu od alkoholu, a niektórzy znawcy tematu zaliczają je nawet do chorób cywilizacyjnych, w Polsce jest ono znane stosunkowo słabo. Jej objawy, pozornie wskazują na wielką nieśmiałość, a większość chorych nigdy nie szuka pomocy specjalistycznej. |   Fobia społeczna

Choroba afektywna dwubiegunowa

Choroba afektywna dwubiegunowa, tzw. ChAD określana bywa również jako psychoza maniakalno-depresyjna. Polega ona na naprzemiennym występowaniu zaburzeń charakterystycznych dla manii, czyli stanu podwyższonej aktywności, oraz depresji, czyli stanu otępienia i głębokiego smutku. |   ChAD

Zespół stresu pourazowego

Często zdarza się, że u ludzi, którzy przeżyli pewne traumatyczne doświadczenie, które w sposób znaczny wpłynęło na ich psychikę i postrzeganie świata, pojawiają się pewne charakterystyczne objawy psychiczne. Jeśli objawy te utrzymują się dłużej niż miesiąc od owego przełomowego wydarzenia, możemy mówić o tzw. zespole stresu pourazowego. Zespół stresu pourazowego (z ang. posttraumatic stress disorder/ PTSD) to zaburzenie psychiczne, diagnozowane coraz częściej także wśród społeczeństwa polskiego. |   PTSD

Psychiatria

Psychiatria jest gałęzią medycyny, której przedmiotem są szeroko rozumiane zaburzenia psychiczne człowieka. Podstawową różnicą pomiędzy psychiatrą, a psychologiem jest to, że ten pierwszy posiada ogólne wykształcenie medyczne – jest lekarzem specjalizującym się w kwestiach związanych ze zdrowiem psychicznym. |   Psychiatria